۱۳۹۹-۰۲-۱۶
گفتگوی صوتی در بیگ بلو باتن

گفتگوی صوتی در نرم افزار کلاس آنلاین bigbluebutton

گفتگوی صوتی در بیگ بلو باتن شما هنگامیکه در یک جلسه کاری یا تحصیلی واقعی هستید هم میتوانید به عنوان شنونده آنجا حضورداشته باشید و هم […]